Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit

Peter Bouwmans

(NL)

Met zijn schilderijen, tekeningen, installaties en performances onderzoekt Peter Bouwmans (1977, Goes) het hedendaagse mensbeeld in de westerse samenleving en de manieren waarop deze samenleving verandert. Vraagstukken rondom klimaatverandering, het neo kapitalistische systeem en de verdeling van welvaart zijn voor hem drijfveren om kunst te maken. het werk dat hieruit voortkomt is niet realistisch of documentair, Bouwmans abstraheert. De mens en de wereld die we kennen vervormt hij tot een onherkenbare entiteit, vol van tegenstrijdigheden. Met zijn vaak kleurrijke beeldtaal verbeeldt hij zowel de moeilijkheid van het bestaan alsook idee├źn over het vormgeven van de toekomst

(E)

With his paintings, drawings, installations and performances, Peter Bouwmans (1977 Goes) examines the contemporary image of mankind in Western society and the ways in which this society is changing. Issues related to climate change, the neo-capitalist system and the distribution of prosperity are motives underlying his art. The work that this produces is neither realistic nor documentary, Bouwmans Abstracts. He transforms human beings and the world we know into an unrecognizable entity, full of contradictions. With his often colourful visual language, he portrays both the difficulty of existence and ideas about shaping the future.